The Area of Africa and South Africa that we are covering is shown in this red area.
Boek Privaat Akkommodasie sonder vrese en probleme  


Beide Internasionale Self-belanners sowel as Suid Afrikaners is verneuk uit hulle plekke wat bespreek was vir verblyf in die laaste ruk.  Baie plekke het glad nie bestaan nie, ander het dubbel besprekings gehad en party was glad nie geskik om in te bly nie.
Nadat ons 'n aantal mense gehelp het om nuwe, veilige verblyf te kry, het meer en meer mense ons begin nader vir hulp. Ons begin dus hierdie bladsy om dit makliker te maak vir almal. 
Ons is nie agente nie en neem nie kommisie nie.

Hier kan u met 'n oop gemoed en geruste hart gaan bespreek. 

Instansies hier gelys gaan deur 'n uitgebreide keuringsproses by aansluting om te verseker dat die onderneming wel bestaan en die geriewe geskik is vir besoekers. 

Sou u enigsins twyfel oor 'n plek of sou u al met 'n slenterstreek te doen gehad het, laat weet ons asseblief so gou moontlik.  Druk  HIER.

Privaat eienaars wat vakansie huise verhuur word vriendelik uitgenooi om aan te sluit en soedoende dit makliker te maak vir beide u asook voornemende kliŽnte om vertroue in u onderneming te hÍ.
Klik hier  en SLUIT AAN

Book Private Accommodation safely and scam free.  

Both International Self-planning Visitors as well as South Africans have been scammed out of their places they booked to stay. Many places did not exist at all, others had been double booked and some had been unfit to stay in.
After I helped a few people that had been scammed, more and more people contacted us for help.  Therefore we decided to start this site.  We are not agents and we do not take commission on bookings here.

Here you can book with an open mind and heart.

Institutions listed here go through an extensive vetting  process during registration to ensure that the enterprise is valid and amenities are suitable for visitors. 

If you have any doubt about a place or have been done in with a scam, please let us know as soon as possible. Click HERE.  We will ensure that help is supplied as promptly as possible. 

Private owners / agents of private vacation rental homes are cordially invited to participate herein, thus making it easier for both you and the client to trust in your enterprise.
Click here to JOIN.
Guaranteed Scam Free!!!   Safely rent Private Holiday accommodation from Home Owners that care.
Western Garden Route
Canola Fields in the Winter - Overberg